Projekt wydruku – na czym on polega?

opracowanie materiałów do druku cyfrowego wrocław

Dokument, który ma zostać wydrukowany musi zostać najpierw odpowiednio do tego przygotowany, gdyż tylko wtedy jakość wydruku będzie zadowalająca. Konieczne jest wykonanie kilku niezbędnych zabiegów.

Na samym początku musi zostać przeprowadzona adiustacja redakcyjna tekstów i ilustracji. Później następuje opracowanie konstrukcji druku. Na tym etapie dochodzi również do wyboru rodzaju oprawy wydruku, stworzenia szkicu stronicy, polegającego na rozmieszczaniu na niej wszystkich elementów. W dalszej kolejności ustalane są etapy realizacji zamówienia. Gdy wszystko zostanie dokładnie ustalone, rozpoczyna się obróbka tekstu i grafik oraz przygotowywanie form kopiowych i drukowych. Następny etap to drukowanie. Po jego zakończeniu wykonywane są prace wykończeniowe i introligatorskie.

Warto dodać, że drukując dokument w technologii druku cyfrowego zbędne jest przygotowywanie form kopiowych i drukowych, ponieważ nie wykonuje się wydruków próbnych.

 

opracowanie materiałów do druku cyfrowego wrocław

Zdjęcie – posterize/FreeDigitalPhotos.net